Ministry Actualización desde Living Water Adopt-A-Child Director internacional Steve McDaniel

O profeta Isaías dixo: "Santo, santo, santo é o Señor ...