Deseño de interface

Traballando estreitamente co cliente para comprender o seu negocio, axudei a definir unha estrutura do sitio e unha xerarquía de información. Despois traballei enmarcados e prototipos para amosar como se podería organizar o seu enorme conxunto de contido detallado dun xeito sinxelo e fácil de navegar.