We honra a memoria dun empregado fiel de moito tempo Living Water Adopt-A-Child (LWAAC) Guatemala, Dionicio “Nisho” Noriega, que recentemente pasou á súa casa celestial o 19 de abril.

Nisho serviu na clínica médica de Quiche Técnico de laboratorio dende hai máis de 30 anos. Despois de traballar fielmente no noso laboratorio, retirouse de LWAAC en 2016.

Estamos moi agradecidos de contar cun persoal fiel como Nisho, investido no Reino e comprometido coa nosa misión de levar o amor de Deus ao "mínimo destes". Moitos dos nosos empregados comprometeron a súa vida co traballo dos nosos ministry durante máis dunha década.

Queremos expresar as nosas máis sinceras oracións e sinceras condolencias a toda a familia Noriega.

Grazas, Nisho, pola túa servidume e legado.