Cada ano, Living Water Adopt-A-Child acolle unha celebración de Nadal para nenos das empobrecidas comunidades de Guatemala e Albania ás que servimos. Estes nenos tamén reciben un agasallo especial de Nadal adecuado ao seu sexo e idade. Este agasallo adoita ser o único agasallo de Nadal que reciben estes nenos.

O noso Nadal ministry os esforzos tamén inclúen proporcionar paquetes de comida de Nadal para as familias necesitadas.

Proporcionar recursos alimentarios adicionais probablemente sexa especialmente importante este ano co impacto económico de COVID-19.

O número de familias que viven na pobreza aumenta constantemente tanto en Guatemala como en Albania coa perda de empregos derivada da pandemia.

Sexa noso compañeiro

Pedímoslle que considere con oración asociando connosco para axudar a que este Nadal sexa unha bendición para os que máis o precisan.

A súa xenerosidade permitiranos poñer roupa e xoguetes moi necesarios "debaixo da árbore" para centos de nenos, apadriñados ou non.

A nosa celebración anual de Nadal é tamén un evento moi esperado cunha comida quente recén preparada, un programa que celebra o nacemento do noso Salvador e a emocionante distribución de agasallos de Nadal aos nenos desexosos de desvelar a súa sorpresa.

Oportunidades de colaboración de Nadal

Como sempre, a túa doazón é deducible e fará que poidamos traer alegría e esperanza aos nenos que viven na pobreza neste Nadal. Estamos agradecidos calquera soporte que poida ofrecer para axudar ás nosas familias a ter unha experiencia de Nadal que atesourarán nos próximos anos.

DAR AGORA